1 2 Next >
Metropolitan Opera: La Traviata - Italian Performance
Apr 4, 2017
Tue 7:30PM
Metropolitan Opera at Lincoln Center
New York, NY
Metropolitan Opera: La Traviata - Italian Performance
Apr 8, 2017
Sat 1:00PM
Metropolitan Opera at Lincoln Center
New York, NY
Metropolitan Opera: La Traviata - Italian Performance
Apr 11, 2017
Tue 7:30PM
Metropolitan Opera at Lincoln Center
New York, NY
Metropolitan Opera: La Traviata - Italian Performance
Apr 14, 2017
Fri 8:00PM
Metropolitan Opera at Lincoln Center
New York, NY
San Diego Opera: La Traviata
Apr 22, 2017
Sat 7:00PM
San Diego Civic Theatre
San Diego, CA
San Diego Opera: La Traviata
Apr 25, 2017
Tue 7:00PM
San Diego Civic Theatre
San Diego, CA
San Diego Opera: La Traviata
Apr 28, 2017
Fri 7:00PM
San Diego Civic Theatre
San Diego, CA
The Met Live In HD: La Traviata
Apr 29, 2017
Sat 1:00PM
Collins Center for the Arts
Orono, ME
San Diego Opera: La Traviata
Apr 30, 2017
Sun 2:00PM
San Diego Civic Theatre
San Diego, CA
1 2 Next >